Conventie de Licenta – ePRIM / DocManager

LICENTA DE UTILIZARE PENTRU PACHETELE SOFTWARE "PIRS, ePRIM, ePREF, eCJ, DocManager" (PRODUS SOFTWARE) cf. certificatului de inregistrare ORDA nr. 1525/07.10.2004

IMPORTANT-CITITI CU ATENTIE: Aceasta Conventie de Licenta este un acord legal între dvs. (prsoana juridica) si SOBIS pentru produsul software identificat mai sus care include software pentru calculator si poate sa mai includa suporturi fizice asociate, materiale tiparite si documentatie „interactiva” sau electronica („PRODUS SOFTWARE”). De asemenea, PRODUSUL SOFTWARE include si orice actualizare si suplimentare ce aduc corectii functionale PRODUSULUI SOFTWARE original furnizat dvs de catre SOBIS. Orice software care este furnizat împreuna cu PRODUSUL SOFTWARE si caruia îi este asociata separat o Conventie de Licenta va este oferit sub licenta conform conditiilor precizate în respectiva conventie de licenta. Instaland, copiind, descarcand, accesand sau utilizand în orice fel PRODUSUL SOFTWARE, sunteti de acord sa respectati termenii acestei Conventii de Licenta. Daca nu sunteti de acord cu termenii acestei Conventii de Licenta, nu instalati sau nu utilizati PRODUSUL SOFTWARE; îl puteti însa înapoia în locul de unde l-ati cumparat, în schimbul unei despagubiri complete.

PRODUSUL SOFTWARE este protejat prin legi ale dreptului de autor si prin tratate internationale privind dreptul de autor, precum si prin alte legi si tratate referitoare la proprietatea intelectuala. PRODUSUL SOFTWARE nu este vandut, ci se afla sub licenta. Daca nu sunteti de acord cu acceptarea termenilor si conditiilor din prezenta Conventie de Licenta abandonati instalarea produsului. In cazul acceptarii termenilor si conditiilor prevazute in Conventia de Licenta SOBIS va garanteaza o licenta ne-exclusiva de utilizare a programelor in termenii si conditiile de mai jos.

1. ACORDAREA LICENTEI. Aceasta Conventie de Licenta va acorda urmatoarele drepturi:

2. UTILIZAREA PROGRAMELOR

Puteti instala si utiliza programele (inclusiv documentatia insotitoare) in scopul evaluarii si/sau exploatarii acestora.
Programele nu pot fi transferate, vindute, cedate, sublicentiate sau, indiferent prin ce mijloace, puse la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al SOBIS.

3. COMPONENTA PACHETULUI
4. RESTRICTII

Programele nu pot fi copiate, exceptie facind o singura copie de siguranta, cu scop de arhivare. Se pot face, de asemenea, copii ale materialelor scrise (documentatia) care insotesc produsul. Programele nu pot fi adaptate sau modificate, integral sau partial (incluzind, dar fara a se limita la translatari, extensii, extinderi de functionalitate sau proiecte complementare). Utilizatorul nu va permite decompilarea, dezasamblarea sau inlaturararea protectiilor programelor. Toate elementele aflate in relatie directa sau indirecta cu contextul legal privind drepturile de autor, facind parte din programe sau documentatie, vor fi pastrate nemodificate si vor fi incluse pe orice copii sau extrase ale programelor sau documentatiei. Informatiile privind rezultatele oricaror tipuri de teste la care au fost supuse programele, nu pot fi puse la dispozitia unor terte parti fara acordul scris, prealabil, al SOBIS.

5. DREPTURI

Programele sint si ramin proprietate SOBIS, fiind protejate de legile privind drepturile de autor. Utilizatorul obtine dreptul ne-exclusiv de utilizare a programelor, in conditiile prezentei licente, neavind, insa, drepturi de proprietate asupra acestora.

6. SUPORT&ASISTENTA

Programele sint furnizate ca atare. Licenta nu confera utilizatorului dreptul de a pretinde nici un fel de facilitati/servicii suplimentare gratuite, incluzind, dar fara a se limita la: asistenta tehnica, intretinere, actualizari, adaptari, dezvoltari specifice, versiuni noi sau migrari la alte variante ale programelor. Orice cod software suplimentar furnizat ca parte a Serviciilor de asistenta trebuie considerat parte din PRODUSUL SOFTWARE si se va supune clauzelor si conditiilor acestei CONVENTIE DE LICENTA. Informatiile tehnice pe care le furnizati pentru Serviciile de Asistenta pot fi utilizate de catre SOBIS în scopurile sale de afaceri, inclusiv pentru asistenta si dezvoltarea produselor. SOBIS nu va utiliza aceste informatii tehnice într-un mod care sa va identifice personal.

7. REZILIERE.

Fara sa prejudicieze alte drepturi, SOBIS poate rezilia aceasta Conventie de Licenta daca nu i-ati respectat clauzele si conditiile. În acest caz, trebuie sa distrugeti toate copiile PRODUSULUI SOFTWARE precum si toate partile sale componente. In cazul in care utilizatorul renunta la utilizarea programelor, toate obligatiile asumate de catre acesta prin acceptarea termenilor si conditiilor prezentei licente vor fi respectate in continuare.

8. GARANTII

Programele sint furnizate ca atare, fara nici un fel de garantii.
SOBIS nu isi asuma nici un fel de garantii sau conditii, implicite sau explicite, incluzind, dar fara a se limita la, conditii sau garantii de calitate comerciala sau obtinerea, de catre utilizator, a rezultatelor pe care si le-a propus.

9. RASPUNDERE

Nici SOBIS, nici alte parti reprezentind SOBIS in relatie cu programele, nu pot fi considerate raspunzatoare pentru pierderi sau pagube in conjunctie cu programele, incluzind, dar fara a se limita la, orice forme de inacuratete a datelor, pierderi de profit sau pierderi/pagube indirecte, accidentale, derivate sau de alt tip, chiar si in cazul unor atentionari prealabile invocate de catre utilizator.

10. INTELEGERE
Aceasta licenta se constituie intr-o intelegere intre cele 2 parti implicate, avind in vedere programele furnizate/utilizate si se raporteaza la contextul legal din Romania. Prin acceptarea termenilor si conditiilor acestei licente, consimtiti ca ati citit, inteles si acceptat faptul ca sinteti raspunzator de respectarea termenilor si conditiilor prezentei licente si ca sinteti in masura sa va asumati aceste raspunderi.


11. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI SI LIMITARI.

DREPT DE AUTOR. Toate titlurile si drepturile de autor din si în PRODUSUL SOFTWARE (incluzand dar nelimitandu-se la orice imagini, fotografii, animatii, video, audio, muzica, text si „applet-uri” încorporate în PRODUSUL SOFTWARE), materialele însotitoare tiparite si orice copie a PRODUSULUI SOFTWARE sunt proprietatea SOBIS sau a furnizorilor sai. Toate titlurile si drepturile de proprietate intelectuala din si în continut, care pot fi accesate prin utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, sunt proprietatea respectivului posesor al continutului si pot fi protejate de dreptul de autor aplicabil si de alte tratate si legi referitoare la proprietatea intelectuala. Aceasta Conventie de Licenta nu va acorda nici un drept de a utiliza un astfel de continut. Daca acest PRODUS SOFTWARE contine documentatie furnizata doar în forma electronica, puteti tipari o copie a acestei documentatii electronice. Nu puteti copia materialele tiparite care însotesc PRODUSUL SOFTWARE.