Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 580
privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu personalul la capitolul 65.02 Învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 08/07/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: