Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 548
privind modificarea repartizării pe alineate bugetare a cheltuielilor curente la 30 iunie 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 30/06/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: