Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 574
privind modificarea cuantumului ajutorului social ca venit minim începând cu luna iulie 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 01/07/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: