Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 456
privind modificarea trimestrialităţii la capitolul 55.02 - Dobânzi pe anul 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 03/06/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: