Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 400
privind modificarea repartizării pe unităţi de învăţământ a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanţării cheltuielilor de personal la capitolul 65.02 Învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 22/05/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: