Tipareste Tipareste

 
Dispozitia nr. 535
privind modificarea repartizării pe alineate bugetare a cheltuielilor curente la capitolul 65.02 Învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2009
Dispune:

Adoptată la data de: 26/06/2009.

Primar,Contrasemnează,
Johann KrechSecretar
Adrian Doru Cristea
 


Documente atasate: