An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
126.01.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
226.01.2017PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN ORAȘUL CISNĂDIE PENTRU PERIOADA 2017-2021-2026
326.01.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE,PPENTRU ANUL 2017
426.01.2017PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 148/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL SIBIU – ORAȘUL CISNĂDIE
526.01.2017PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI TAXEI DE SALUBRIZARE ÎN ORAȘUL CISNĂDIE ȘI LOCALITATEA COMPONENTĂ CISNĂDIOARA,PPENTRU ANUL 2017
626.01.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE A UNOR PĂȘUNI PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
726.01.2017PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 198/2007 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE GOSPODĂRIE,CCURĂȚENIE,ÎÎNTREȚINERE,PPĂSTRARE A LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE,CCOMERȚ,C PENTRU ACESTEA PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE CISNĂDIOARA
826.01.2017PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE NR. 146/2014 PRIVIND APROBAREA NORMELOR ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR ÎN VEDEREA FLUIDIZĂRII CIRCULAȚIEI PE RAZA ORAȘULUI CISNĂDIE
926.01.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE A UNOR LOTURI DE TEREN,PPROPRIETATEA DOMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE,SSITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
1026.01.2017PRIVIND PRELUAREA ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI CISNĂDIE A UNUI IMOBIL-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 289 MP.,SSITUAT ÎN ORAȘUL CISNĂDIE,PPRELUNGIRE STRADA BRADULUI
1126.01.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 2475/16.02.2016 ÎNCHEIAT DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU FAM. GROZAV PETRE COSMIN
1226.01.2017PRIVIND TRANSFERUL CONCESIUNII ASUPRA TERENULUI IDENTIFICAT ÎN CF 105235 CISNĂDIE,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. SURU
1326.01.2017PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE P+2+ER(M),SSPAȚII COMERCIALE ȘI AGREMENT,RREȚELE EDILITARE,AAPROBAT PRIN H.C.L. NR. 104/2015,AAMPLASAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. SIBIULUI F.N.,BBENEFICIAR HURDUBELEA IOAN
1426.01.2017PRIVIND APROBAREA DE DENUMIRE A UNEI STRĂZI ÎN CARTIERUL ARHITECȚILOR (STRADA VIRGINIA ANDREESCU HARET)
1523.02.2017PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016
1623.02.2017PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR. 747/27 DECEMBRIE 2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PE ANUL 2016
1723.02.2017PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017
1823.02.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
1923.02.2017PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTELOR DE DARE ÎN ADMINISTRARE ÎNCHEIATE CU LICEUL TEORETIC „GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE ȘI LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE
2023.02.2017PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE NR. 12246/18.11.2015 ÎNCHEIAT DE ORAȘUL CISNĂDIE CU SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE
2123.02.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 9/15.05.2009
2223.02.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTULUI DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎNCHEIAT CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
2323.02.2017PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI FAVORABIL PENTRU APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAREA UNOR SERVICII CONEXE SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
2423.02.2017PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA SERVICIILE DE SALUBRITATE DIN ORAȘUL CISNĂDIE ŞI LOCALITATEA COMPONENTĂ CISNĂDIOARA
2523.02.2017PRIVIND APROBAREA VOLUMULUI DE MASĂ LEMNOASĂ DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAŞULUI CISNĂDIE,CCE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2017
2623.02.2017PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A 10 MC. DE MASĂ LEMNOASĂ BRUTĂ LEMN DE STEJAR PENTRU CONFECȚIONAREA A 15 BĂNCI PENTRU BISERICA GRECO CATOLICĂ „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” DIN ORAȘUL CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 81
2723.02.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI PENTRU ANUMITE SPAȚII LOCATIVE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI CISNĂDIE
2823.02.2017PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 192/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DEZLIPIRE,AALIPIRE TEREN,ÎÎN CISNĂDIOARA
2923.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – PARCELARE,BBENEFICIAR TIMOFTE GHEORGHE ȘI TIMOFTE ELISABETA
3023.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E,BBENEFICIAR PITARIU IOAN ȘI PITARIU STĂNCUȚA
3123.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE,BBENEFICIAR NATE SILVIU ȘI MUȘUROI MARIAN
3223.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – PARCELARE,DDEZMEMBRARE,CCONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE,BBENEFICIAR JELERIU MIRCEA
3323.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE,BBENEFICIAR GIURCA ADRIAN
3423.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – ALIPIRE TERENURI,CCONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE,RREȚELE HIDROEDILITARE,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,DDEZLIPIRE,BBENEFICIAR SC EXPERT LAND DEVELOPMENT SRL
3523.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRR DE LOCUINȚE,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR CHIRILOI IONUȚ
3623.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – DEZMEMBRARE IMOBIL,BBENEFICIAR SC AGROCOM SIB SRL
3723.02.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – DEZMEMBRARE TEREN,CCONSTRUIRE LOCUINȚE,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR MANTA GHEORGHE
3806.03.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
3906.03.2017PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
4006.03.2017PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA SOCIETATEA GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A.,PPE ANUL 2017
4106.03.2017PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC „VALEA SADULUI”,PPE ANUL 2017
4206.03.2017PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PISCINĂ PUBLICĂ,SSALĂ AEROBIC ȘI SPA”
4306.03.2017PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII ȘI GARANTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 4.750.000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „PISCINĂ PUBLICĂ,SSALĂ AEROBIC ȘI SPA”
4430.03.2017PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE AL DOMNULUI MUNTEAN CIPRIAN SORIN
4530.03.2017PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 87/3/2016 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
4630.03.2017PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 90/6/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE
4730.03.2017PRIVIND ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ CISNĂDIE
4830.03.2017PRIVIND ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL SALVAMONT CISNĂDIE
4930.03.2017PRIVIND ÎNFIINȚAREA CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE,AAPROBAREA ORGANIGRAMEI,A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTEIA
5030.03.2017PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL
5130.03.2017PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
5230.03.2017PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII LA SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE
5330.03.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
5430.03.2017PRIVIND REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN ORAȘUL CISNĂDIE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
5530.03.2017PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURAL ARTISTICE ŞI SPORTIVE PENTRU ANUL 2017
5630.03.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIAT CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
5730.03.2017PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE NR. 149/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE GESTIONARE A POPULAȚIEI CANINE DE PE RAZA ORAȘULUI CISNĂDIE
5830.03.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CIVILE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI AL LOCALITĂȚII COMPONENTE CISNĂDIOARA
5930.03.2017PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE A ACHIZITIILOR PUBLICE A ORASULUI CISNADIE PENTRU ANUL 2017
6030.03.2017PRIVIND APROBAREA NOILOR TARIFE UNITARE ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ DIN ORAȘUL CISNĂDIE NR. 9844/01.10.2014
6130.03.2017PRIVIND ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ȘI PRELUNGIREA ACESTUIA PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE,CCU D-NA RACOLȚA GAFIȚA
6230.03.2017PRIVIND ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ȘI PRELUNGIRE A ACESTUIA PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE,CCU DL. LAL GHEORGHE
6330.03.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2017,AA DOAMNEI VITAN ELEONORA
6430.03.2017PRIVIND TRANSFERUL CONCESIUNII ASUPRA TERENULUI IDENTIFICAT PRIN CF 105235 CISNĂDIE,SSITUAT ÎN CISNĂDIE STR. SURU
6530.03.2017PRIVIND VÂNZAREA APARTAMENTULUI NR. 9,SSITUAT ÎN IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 11,INTIFICAT ÎN CF 105419-C1-U5 CISNĂDIE,C TITULARA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE,FFAMILIA PĂRĂU ANDRONIC ȘI FLORICA
6630.03.2017PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO – JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 57,AAPARTAMENT IDENTIFICAT ÎN CF 4126 CISNĂDIE,NNR. TOP 278/2,2279/2 ȘI TEREMN IDENTIFICAT ÎN CF 100104 CISNĂDIE ȘI CONCOMITENT,EEMITEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 879/1999
6730.03.2017PRIVIND TRECEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN CISNĂDIOARA,SSTR. VERZĂRIEI,IIDENTIFICAT PRIN CF 101996 CISNĂDIE
6830.03.2017PRIVIND SCHIMBUL DE CORPURI FUNCIARE ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI REBREANU HOREA PETRU
6930.03.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN DE 32,225 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI CISNĂDIE,ÎÎN CISNĂDIE,PPIAȚA AGROALIMENTARĂ,ÎÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI CHIOȘC DE COMERCIALIZARE LEGUME ȘI FRUCTE
7030.03.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE CU DESTINAȚIA „BAR – RESTAURANT ȘI TERASĂ” DIN CADRUL BAZEI SPORTIVE CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII FN
7130.03.2017PRIVIND EFECTUAREA DE REPARAȚII LA SPAȚIUL DE 49,776 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. WERNIGERODE,BBL. 13,AAP. 2
7230.03.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DIN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII,BBL. B3,AAP. 13,CRIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
7330.03.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 49,559 MP. SITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. CINDRELU NR. 27 – 29,C DE 1 AN DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
7430.03.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZMEMBRARE TEREN,CCONSTRUIRE LOCUINȚE,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR MANTA GHEORGHE
7530.03.2017PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE NR. 198/2007 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE GOSPODĂRIE,CCURĂȚENIE,ÎÎNTREȚINERE,PPĂSTRAREA LINIȘTII PUBLICE,CCOMERȚ,CAPLICĂ PENTRU ACESTEA PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE CISNĂDIOARA
7627.04.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PE ANUL 2017
7727.04.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVE – TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
7827.04.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ DIN ORAȘUL CISNĂDIE NR. 9844/01.10.2014
7927.04.2017PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONFERIRE A TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI CISNĂDIE”
8027.04.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE A UNOR TERENURI AGRICOLE PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
8127.04.2017PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 186/2013 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZEI SPORTIVE CISNĂDIE
8227.04.2017PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIUL SITUAT ÎN CISNĂDIE STR. CETĂȚII NR. 1 – 3,DDESTINAT FUNCȚIONĂRII CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ
8327.04.2017PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAAL AL ORASULUI CISNADIE PENTRU INSTRAINAREA CONSTRUCTIEI - MAGAZIE CATRE S.C. FINEST ARTISAN PASTRY S.R.L,PPE TERENUL CONCESIONAT IN SUPRAFATA DE 10.000 MP INSCRIS IN CF 109710 DE CATRE S.C. MOARA PANALIM SRL
8427.04.2017PRIVIND TRECEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN CISNĂDIOARA STR. VERZĂRIEI,IIDENTIFICAT PRIN CF 100843 CISNĂDIE
8527.04.2017PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE NR. 146/25 SEPTEMBRIE 2014 PRIVIND APROBAREA NORMELOR ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR ÎN VEDEREA FLUIDIZĂRII CIRCULAȚIEI PE RAZA ORAȘULUI CISNĂDIE
8627.04.2017PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 198/2007 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE GOSPODĂRIRE,CCURĂȚENIE,ÎÎNTREȚINERE,PPĂSTRAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE,CCOMERȚ,CTRU ACESTEA PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI A LOCALITĂȚII APARȚINĂTOARE CISNĂDIOARA
8727.04.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL ORAȘULUI CISNĂDIE
8827.04.2017PRIVIND PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+E,ÎÎN CISNĂDIE STR. HORIA CREAGĂ F.N.,BBENEFICIAR SPORIȘ IONEL
8925.05.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PE ANUL 2017
9025.05.2017PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2017
9125.05.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
9225.05.2017PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE NR. 12237/18.11.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE
9325.05.2017PENTRU REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE NR. 43/2017 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII ȘI GARANTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 4.750.000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „PISCINĂ PUBLICĂ,SSALĂ AEROBIC ȘI SPA
9425.05.2017PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI CISNĂDIE A CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI A TERENULUI AFERENT
9525.05.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
9625.05.2017PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO-JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. LUNGĂ NR. 19,IIDENTIFICAT ÎN CF 102505-C1-U7 CISNĂDIE (CF VECHI 12135),NNR. CAD. 2433/I/1,TTOP 463/V/I/I,4464/I/I,TTEREN DE 1072 MP,IIDENTIFICAT ÎN CF 102505 CISNĂDIE (CF VECHI 1641) NR. TOP 463,4464
9725.05.2017PRIVIND ACORDUL DE ÎNSTRĂINARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTRADA UNIRII NR. 39,IIDENTIFICAT ÎN CF 4462 CISNĂDIE,NNR. TOP 1469/II,CCĂTRE DL. CHIRU MARIUS,C DREPTULUI DE IPOTECĂ ÎN FAVOAREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI CISNĂDIE
9825.05.2017PRIVIND CONTINUAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1782/22.04.2015 ÎN BENEFICIUL DOMNULUI RUZSA LAZĂR CLAUDIU
9925.05.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2017 A DOAMNEI REBEGEL ELENA
10025.05.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2017 A DOAMNEI PAȚA MARIANA MARIA
10125.05.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ALIPIRE TERENURI,CCONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ALIPITE,RREȚELE HIDROEDILITARE,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,DDEZLIPIRE,BBENEFICIAR S.C. EXPERT LAND DEVELOPEMENT SRL
10225.05.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE,ÎÎMPREJMUIRE,DDRUMURI DE ACCES ȘI BRANȘAMENTE,BBENEFICIAR TIMOFTE GHEORGHE ȘI TIMOFTE LUCIA ELISABETA
10325.05.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR CHIRILOI IONUȚ
10425.05.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO,SSPAȚII COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,CCOMASARE,AAMPLASARE FIRMĂ ȘI MODIFICARE FUNCȚIUNE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE,BBENEFICIAR BENȚE ROMULUS ȘI PROPRIETARII
10525.05.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – ALIPIRE,CCONSTRUIRE LOCUINȚE,BBRANȘAMENTE ENERGIE ELECTRICĂ,TTRANSFORMATOR,GGAZ METAN,DDEZLIPIRE,BBENEFICIAR BURPRICH DAMIAN NICOLAE
10629.06.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
10729.06.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
10829.06.2017PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI CISNĂDIE,DDOMNULUI HEINZ WALTER HERMANN
10929.06.2017PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI CISNĂDIE,DDOMNULUI HUJA GHEORGHE
11029.06.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
11129.06.2017PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ FAMILIEI MUZSNAI
11229.06.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ŞI DE CANALIZARE NR.9/15.05.2009
11329.06.2017PRIVIND TRECEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN CISNĂDIOARA,SSTR. SIBIULUI,IIDENTIFICAT ÎN CF NR. 2701,NNR. TOP 598
11429.06.2017PRIVIND TRANSFERUL CONCESIUNII ASUPRA TERENULUI IDENTIFICAT ÎN CF 100323 CISNĂDIE,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. TEILOR
11529.06.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE DEZLIPIRE A IMOBILULUI TEREN ÎNSCRIS ÎN CF 105818,NNR. CADASTRAL 105818
11629.06.2017PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO – JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. CINDRELU NR. 38,IIDENTIFICAT ÎN CF 2840 CISNĂDIE,NNR. TOP 1240/I/VI,11241/I/VI,11242/I/VI,11243/I/VI
11729.06.2017PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO – JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. CINDRELU NR. 38,IIDENTIFICAT ÎN CF 2840 CISNĂDIE,NNR. TOP 1240/I/VII,11241/I/VII,11242/I/VII,11243/I/VII
11829.06.2017PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE NR. 6715/2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI FAMILIA CIURBE GHEORGHE ȘI CIURBE GEORGETA
11929.06.2017PRIVIND ACORDUL PENTRU EFECTUAREA DE REPARAȚII LA SPAȚIUL DIN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 42,DDE CĂTRE TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 6337/2016,DDL. URSU IOAN
12029.06.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 21,114 MP,SÎN CISNĂDIE STR. ȚESĂTORILOR NR. 92,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
12129.06.201716. HOTĂRÂREA NR. 121/2017 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,BBENEFICIAR MACOVEI CĂTĂLIN RADU
12229.06.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE BENEFICIAR MORAR VASILE
12327.07.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
12427.07.2017PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCȚIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE „ADMINISTRAȚIE”,DDIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL,PPRECUM ȘI A CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIEI CONSILIERILOR LOCALI DIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
12527.07.2017PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER LA CASA DE CULTURĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE,AA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ȘI A CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
12627.07.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
12727.07.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA „UN VIITOR FĂRĂ GUNOI”
12827.07.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ SPINEI ADRIANA ANDA
12927.07.2017PRIVIND PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
13027.07.2017PRIVIND APROBAREA TARIFELOR LA SERVICIILE DE SALUBRITATE DIN ORAȘUL CISNĂDIE ȘI LOCALITATEA COMPONENTĂ CISNĂDIOARA
13127.07.2017PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PRIN CONTRACT DE COMODAT PE TOATĂ DURATA DE VIAȚĂ A INSTALAȚIEI ELECTRICE,C DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE AFERENTE LUCRĂRII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BAZĂ SPORITVĂ CISNĂDIE”
13227.07.2017PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOTURI DE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 15/2003
13327.07.2017PRIVIND ACORDUL TRANSFERULUI CONCESIUNII ASUPRA TERENULUI IDENTIFICAT PRIN CF 109314 CISNĂDIE,SSITUAT ÎN CISNĂDIOARA,SSTR. VERZĂRIEI
13427.07.2017PRIVIND ACORDUL PENTRU TRANSFERUL CONCESIUNII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 700 MP IDENTIFICAT PRIN CF CISNADIE NR. 107335,TTOP NR.355/1 IN CAZUL INSTRAINARII CONSTRUCTIEI
13527.07.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IDENTIFICAT ÎN CF 100843 CISNĂDIE ȘI APROBAREA VÂNZĂRII ACESTUIA
13627.07.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IDENTIFICAT ÎN CF 101996 CISNĂDIE ȘI APROBAREA VÂNZĂRII ACESTUIA
13727.07.2017PRIVIND VÂNZAREA TERENULUI DE 379 MP. SITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. ABATORULUI NR. 17 ,IIDENTIFICAT ÎN CF 105782 CISNĂDIE,PPROPRIETATEA DOMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE,CCĂTRE FAMILIA NICHITA MIHAI ȘI MIHAELA
13827.07.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 9716/17.10.2016 ÎNCHEIAT DE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA VITAN ELEONORA
13927.07.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 1402/2015 ÎNCHEIAT DE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA PĂTRUȚ ANIȘOARA DELIA
14027.07.2017PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 4437/2013 ÎNCHEIAT DE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU DL. POPA ILIE
14127.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA SIMA ADRIANA
14227.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA DUCA GABRIELA
14327.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA BRĂDESCU DORINA
14427.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU DL. DOBNER IOSIF
14527.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU DL. AȘTEFĂNOAIE MARIAN NICOLAE
14627.07.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU DL. OLTEANU COSTICĂ
14727.07.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 18 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. UNIRII NR. 13,CADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
14827.07.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2 ÎN CISNĂDIE,SSTR. SIBIULUI F.N.,BBENEFICIAR PITARIU IOAN ȘI SOȚIA PITARIU STĂNCUȚA
14927.07.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,ÎÎMPREJMUIRE,BBENEFICIAR VEGHEȘ ALEXIE
15027.07.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – PARCELARE TEREN,CCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR CORBICI GABRIEL
15127.07.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN BIROURI ÎN LOCUINȚE DE SERVICIU ȘI MANSARDARE,BBENEFICIAR SC BIOTECHNIK REAL ESTATE SRL
15224.08.2017PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII,Î DURATEI NORMALE A MANDATULUI,A CONSILIER LOCAL JOHANN KRECH,CCA URMARE A DEMISIEI
15324.08.2017PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI ORAȘULUI CISNĂDIE
15424.08.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
15524.08.2017PRIVIND PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A
15624.08.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
15724.08.2017PRIVIND APROBAREA GRATUITĂȚII LA TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE,PEDUCATIVE SPECIALE DIN CADRUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL,PPRECUM ȘI PENTRU ÎNSOȚITORII ACESTORA
15824.08.2017PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,SSITUATE ÎN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII,BBL. G2,BBL. B2,BBL. B3,BBL. G3 ȘI REALIZATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
15924.08.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 41,221 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. TRANSILVANIEI NR. 34,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
16024.08.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 53,660 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. UZINEI NR. 11,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
16124.08.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 72,112 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. LUNGĂ NR. 36,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
16224.08.2017PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR STRĂZI NOU CREATE ÎN ORAȘUL CISNĂDIE - ZONA AERODROM MĂGURA
16324.08.2017PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR STRĂZI NOU CREATE ÎN ORAȘUL CISNĂDIE - ZONA LACUL MĂGURA
16424.08.2017PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR STRĂZI NOU CREATE ÎN ORAȘUL CISNĂDIE – ZONA CASA DE APĂ
16524.08.2017PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE UNEI STRĂZI NOU CREATE ÎN ORAȘUL CISNĂDIE - ZONA PARCUL MĂGURA
16628.09.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
16728.09.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
16828.09.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI CISNĂDIE ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL,PPENTRU ANUL 2018
16928.09.2017PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATUTULUI DE FUNCŢII LA CASA DE CULTURĂ A ORAŞULUI CISNADIE
17028.09.2017PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE A UNOR SPAȚII DIN INCINTA CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
17128.09.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
17228.09.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN DE 24,000 MP. DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI CISNĂDIE,SSITUATĂ ÎN CISNĂDIE,SSTR. ȘELIMBĂRULUI,ÎÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI CHIOȘC DE COMERCIALIZARE LEGUME ȘI FRUCTE
17328.09.2017PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE A ORAȘULUI CISNĂDIE
17428.09.2017PRIVIND ACORDUL PENTRU TRANSFERUL CONCESIUNII TERENULUI IDENTIFICAT ÎN CF CISNĂDIE NR. 107227 TOP NR. 6240/14/1/1,ÎÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII CONSTRUCȚIEI
17528.09.2017PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR IMOBILE PROPRIETATEA ORAȘULUI CISNĂDIE CĂTRE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MĂGURA CISNĂDIE
17628.09.2017PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO-JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 13,IIDENTIFICAT ÎN CF 2280 CISNĂDIE,NNR. TOP 182,1183
17728.09.2017PRIVIND CONTINUAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 2835/15.04.2016,ÎÎN BENEFICIUL DOMNULUI FLESCHIN TOMA GHEORGHE
17828.09.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE CU DL. CEATRĂ NICOLAE
17928.09.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE CU D-NA IACOB ECATERINA
18028.09.2017PRIVIND ÎNCHIEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 1299/2007 ÎNCHEIAT DE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA IBĂNESCU MARIA
18128.09.2017PRIVIND ÎNCHIEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 4971/29.04.2015 ÎNCHEIAT DE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA VĂIDEAN LOREDANA MARIA
18228.09.2017PRIVIND VÂNZAREA TERENULUI DE 337 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. PIAȚA NOUĂ F.N.,IIDENTIFICAT ÎN CF 103245 CISNĂDIE,PMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI CISNĂDIE,CCĂTRE DL. DUMITRU ALEXANDRU VALERIAN
18328.09.2017PRIVIND ACORDUL PENTRU EFECTUAREA DE REPARAȚII LA ÎNVELITOAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. TÂRGULUI NR. 6
18428.09.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,ÎÎMPREJMUIRE IMOBIL ȘI DEZMEMBRARE TEREN,BBENEFICIAR BÂRA NICOLAE
18528.09.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M,AANEXE,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR SCIFO DIAMANTINO JONATHAN
18628.09.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,ÎÎN CISNĂDIE,SSTR. CETĂȚII F.N.,BBENEFICIAR MACOVEI CĂTĂLIN RADU
18728.09.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN CISNĂDIE,SSTR. SIBIULUI F.N.,BBENEFICIAR GIURCĂ ADRIAN ȘI PROPRIETARII
18828.09.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE CU 4 APARTAMENTE,ÎÎN CISNĂDIE,SSTR. PAUL SMĂRĂNDESCU,FF.N.,BBENEFICIAR TERCHILĂ SIMONA ALINA
18928.09.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+M,ÎÎN CISNĂDIE,SSTR. CETĂȚII F.N.,BBENEFICIAR MITRACHE MARIANA
19026.10.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017
19026.10.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CISNĂDIE DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017
19126.10.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
19226.10.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ S.A. CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
19326.10.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A. PENTRU ANUL 2017
19426.10.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
19505.10.2017PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARC MĂGURA – ORAȘ CISNĂDIE”
19626.10.2017PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE DIN ORAȘUL CISNĂDIE”
19726.10.2017PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII ȘI GARANTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 4.235.900 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARC MĂGURA - ORAŞ CISNĂDIE” ȘI „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE DIN ORAŞUL CISNĂDIE”
19826.10.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIATE CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
19926.10.2017PRIVIND CONSTITUIREA COMANDAMENTULUI DE DESZĂPEZIRE ȘI COMBATERE A POLEIULUI PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE
20026.10.2017PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 146/2014 PRIVIND APROBAREA NORMELOR ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR ÎN VEDEREA FLUIDIZĂRII CIRCULAȚIEI PE RAZA ORAȘULUI CISNĂDIE
20126.10.2017PRIVIND TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI CISNĂDIE A UNOR TERENURI CU DESTINAȚIA DE DRUM SITUATE ÎN INTRAVILANUL ORAȘULUI CISNĂDIE,CCARTIERUL ARHITECȚILOR
20226.10.2017PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI SITUAT ÎN CISNĂDIOARA,SSTR. GRĂDINILOR F.N.,IIDENTIFICAT ÎN CF 103819 CISNĂDIE,NNR. TOP 2506/23,ÎÎN SUPRAFAȚĂ DE 250 MP.,DDOAMNEI MĂRGINEAN LIGIA
20326.10.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA PASCU MARIA
20426.10.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA ROTH DELIA
20526.10.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 19,445 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. ȚESĂTORILOR NR. 26,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
20626.10.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU PERIOADA 01 OCTOMBRIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2018,AA DOMNULUI VIZANTE IOAN SORIN
20726.10.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU „ALIPIRE,CCONSTRUIRE LOCUINȚE,BBRANȘAMENTE ENERGIE ELECTRICĂ,TTRANSFORMATOR,GGAZ METAN,DDEZLIPIRE” ÎN CISNĂDIE,SSTR. MARCEL IANCU,FF.N,BBENEFICIAR BURPRICH DAMIAN NICOLAE ȘI PROPRIETARII
20826.10.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU „PARCELARE,DDEZMEMBRARE,CCONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” ÎN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII F.N,BBENEFICIAR JELERIU MIRCEA ȘI PROPRIETARII
20926.10.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU „DEZMEMBRARE IMOBIL” ÎN CISNĂDIE,SSTR. UZINEI NR. 26 BENEFICIAR SC AGROCOM SIB SA
21023.11.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PENTRU ANUL 2017
21123.11.2017PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI MODALITĂȚII DE ACORDARE A BURSELOR CARE SE ACORDĂ ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORAȘUL CISNĂDIE ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
21223.11.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
21323.11.2017PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SPITALULUI ORĂȘENESC CISNĂDIE
21423.11.2017PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE NR. 791/1998
21523.11.2017PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE NR. 938/1999
21623.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI REBEGEL ELENA
21723.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI PAȚA MARIANA MARIA
21823.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI BURCEA AURELIA
21923.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI STOICA MARIA
22023.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI EANĂ CARMEN
22123.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI TIUGAN VICTORIA
22223.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOAMNEI VITAN ELEONORA
22323.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOMNULUI CONSTANTIN SAVU
22423.11.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU ANUL 2018 A DOMNULUI DAVEL VASILE
22523.11.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA MIRUȚ DINARKA
22623.11.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU D-NA PLEȘA PARASCHIVA
22723.11.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE CU DL. SÎRBU FLORIN MARIUS
22923.11.2017PRIVIND EFECTUAREA DE REPARAȚII LA SPAȚIUL SITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. UZINEI NR. 11,ÎÎNCHIRIAT CĂTRE FAM. CHIHĂIȚĂ CĂTĂLIN GHEORGHE,PPRIN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 10760/2017
23023.11.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE,ÎÎMPREJMUIRE,UUTILITĂȚI ÎN CISNĂDIE,SSTR. ȘELIMBĂRULUI F.N.,BBENEFICIAR MORAR VASILE ȘI MORAR ZAHARIE
23123.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE,BBENEFICIAR SC S.M. ART PROIECT SRL
23223.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - CONSTRUIRE CASĂ INDIVIDUALĂ,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR BÎRZĂ CIPRIAN
23323.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR BANCIU FELIX
23423.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL,ÎÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR BÎRLEA MARIA
23523.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - DEZVOLTARE REZIDENȚIALĂ – CONSTRUIRE LOCUINȚE,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,BBENEFICIAR BRATU EMIL ILIE
23623.11.2017PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE P+E+ER,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,ÎÎN CISNĂDIE,SSTR. OCTAV DOICESCU F.N.,BBENEFICIAR BURPRICH DAMIAN NICOLAE
23728.11.2017PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TELEGESTIUNE ÎN ORAŞUL CISNĂDIE"
23828.11.2017PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII ȘI GARANTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 5.576.260 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARC MĂGURA CISNĂDIE – ORAȘ CISNĂDIE” ȘI „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TELEGESTIUNE ÎN ORASUL CISNADIE”
23928.11.2017PRIVIND ALIPIREA TERENURILOR SITUATE ÎN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII F.N.,IIDENTIFICATE ÎN CF CISNĂDIE NR. 101921,C CISNĂDIE NR. 101973 ȘI CF CISNĂDIE NR. 102536
24014.12.2017PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
24114.12.2017PRIVIND NUMIREA DOMNULUI GHEORGHE HUJA,PPRIMAR AL ORAȘULUI CISNĂDIE,CALE DOMNULUI CIPRIAN - CONSTATIN RUSU,SSECRETAR AL ORAȘULUI CISNĂDIE
24214.12.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PE ANUL 2017
24314.12.2017PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE
24414.12.2017PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE AUDIENȚE ACORDATE CETĂȚENILOR DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI AI ORAȘULUI CISNĂDIE,ÎÎN ANUL 2018
24514.12.2017PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE,PPRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE,PPENTRU ANUL 2018
24614.12.2017PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE AFLATE ÎN STARE DE INSOLVABILITATE
24714.12.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI,TELE COPIILOR ROMÂNIA – SOS SATUL COPIILOR CISNĂDIE
24814.12.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU ANUL 2018 A ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
24914.12.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU ANUL 2018 A FUNDAȚIEI LITTLE JOHNʾS
25014.12.2017PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 219/2016 CU ÎNCADRAREA TERENURILOR DIN ORAȘUL CISNĂDIE ȘI LOCALITATEA COMPONENTĂ CISNĂDIOARA PE ZONE DE IMPORTANȚĂ A,BB ȘI C
25114.12.2017PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚA PE RAZA ORAȘULUI CISNĂDIE
25214.12.2017PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE,LLICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE ȘI S.C. GERONIMO S.R.L.,PPENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR PRIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
25314.12.2017PRIVIND RATIFICAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎNCHEIAT CU CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ BACIU DOREL
25414.12.2017PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA CONTRACTUL DE DARE ÎN ADMINISTRARE NR. 12245/18.11.2015,ÎÎNCHEIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CISNĂDIE
25514.12.2017PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA CONTRACTUL DE DARE ÎN ADMINISTRARE NR. 12241/18.11.2015,ÎÎNCHEIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CISNĂDIE
25614.12.2017PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA CONTRACTUL DE DARE ÎN ADMINISTRARE NR. 12237/18.11.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE ORAȘUL CISNĂDIE ȘI LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE
25714.12.2017PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI SITUAT ÎN CISNĂDIE,SIAȚA NOUĂ FN IDENTIFICAT PRIN CF 103265 CISNĂDIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 346 MP,NNUMITULUI NEGRESCU GHEORGHE – DANIEL
25814.12.2017PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 5 CABINETE MEDICALE,SSITUATE ÎN CISNĂDIE,SSTR. CINDRELU NR. 47,ÎMINISTRATIV - TERITORIALE CU DESTINAȚIE DE CABINETE MEDICALE,PILOR ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
25914.12.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIUL CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ ÎNCHEIAT CU SC APĂ CANAL SA CISNĂDIE
26114.12.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE CU D-NA LUCA MARIA
26214.12.2017PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE CU DL. MUNTEAN MARINEL - PETRU
26314.12.2017PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU PERIOADA 1 DECEMBRIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2018 A DOAMNEI DUMITRU MIHAELA – ANA
26414.12.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 28,003 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. MĂGURII NR. 55,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
26514.12.2017PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI DE 11,662 MP.,SSITUAT ÎN CISNĂDIE,SSTR. CETĂȚII NR.18,CDE 5 ANI DE CĂTRE PRIMĂRIA CISNĂDIE
26614.12.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE TEREN,CCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ,ÎÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ÎN CISNĂDIOARA,SSTR. SIBIULUI F.N.,BBENEFICIAR CORBICI GABRIEL
26714.12.2017PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ASTRA SIBIU A UNUI SPAȚIU DIN INCINTA CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI CISNĂDIE CU DESTINAȚIA DE FILIALĂ A BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA SIBIU
26822.12.2017PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE PE ANUL 2017
26922.12.2017PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI CISNADIE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017 DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
27022.12.2017PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO,SSPAȚII COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE,BBRANȘAMENTE UTILITĂȚI,CCOMASARE,AAMPLASARE FIRMĂ ȘI MODIFICARE FUNCȚIUNE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE,BBENEFICIAR BENȚE ROMULUS ȘI PROPRIETARII