Hotararea 66-2017 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CF CISNĂDIE A REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI TEHNICO – JURIDICE PENTRU IMOBILUL DIN CISNĂDIE, STR. MĂGURII NR. 57, APARTAMENT IDENTIFICAT ÎN CF 4126 CISNĂDIE, NR. TOP 278/2, 279/2 ȘI TEREMN IDENTIFICAT ÎN CF 100104 CISNĂDIE ȘI CONCOMITENT, EMITEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 879/1999

No documents found


File Attachment Icon
HCL 66.PDF