Hotararea 60-2017 PRIVIND APROBAREA NOILOR TARIFE UNITARE ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ DIN ORAȘUL CISNĂDIE NR. 9844/01.10.2014

No documents found


File Attachment Icon
HCL 60.PDF