Hotararea 101-2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ALIPIRE TERENURI, CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ALIPITE, REȚELE HIDROEDILITARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, DEZLIPIRE, BENEFICIAR S.C. EXPERT LAND DEVELOPEMENT SRL

No documents found


File Attachment Icon
HCL 101.PDF