Luni, 16 DECEMBRIE 2019

2. Comisia tehnica, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodarie comunala, mediu si turism