Marti, 27 FEBRUARIE 2024

                                                                                    A N U N T

     

Primaria orasului Cisnadie, cod fiscal 4406002, cu sediul in orasul Cisnadie, P-ta Revolutiei nr. 1, tel 0269561147,  fax 0269561012, anunță următoarele:

 Prin HG nr.714/2022 s-a introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. În baza acestor declarații, Primăria Cisnădie va alcătui o situație centralizată care va fi utilizată de instituțiile abilitate în domeniul protecției mediului.

Prin urmare, atât persoane fizice cât și juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine, etc), trebuie să depună la Primăria Cisnădie până în data de 15.12.2022 un formular completat, disponibil pe site-ul Primăriei Cisnădie, secțiunea Informații Publice - Registru de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care urmează să fie construite!

După completare, formularul se poate depune prin mijloace electronice, pe adresa primarie@cisnadie.ro  

În cazul celor care nu utilizează mijloacele electronice, aceștia pot găsi formularul tipărit la Registratura Primariei Cisnadie situata pe str. Piata Revolutiei nr.1. După completare, acestea se vor depune la Registratura Primăriei Cisnădie pentru a primi astfel număr de înregistrare, dovada că s-au achitat de această obligație.

Precizăm că legislația prevede amenzi între 5.000 și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice și juridice care nu vor depune această declarație.”