Luni, 15 APRILIE 2024

Orase infratite

GOLA PRISTAN, RAIONUL CHERSON, UCRAINA

          În şedinţa Consiliului local Cisnădie din data de 28 septembrie 2006, s-a aprobat prin Hotărârea nr. 173 înfrăţirea oraşului Cisnădie, România cu oraşul Gola Pristan, raionul Cherson din Ucraina.
          Apreciind importanţa cunoaşterii istoriei şi culturii altor state europene în vederea creării unui mediu de stabilitate şi toleranţă în Europa.
          Recunoscând importanţa conservării culturii şi tradiţiilor cetăţenilor de origine ucraineană din România şi ale cetăţenilor de origine română din Ucraina, au convenit următoarele:
1.      Părţile vor dezvolta relaţii de cooperare în baza principiilor
egalităţii şi avantajului reciproc.
2.      Părţile vor sprijini stabilirea unor relaţii de colaborare între agenţi
economici, în scopul asigurării prosperităţii celor două lopcalităţi, cu respectarea legislaţiei statelor lor.
3.      În limita resurselor de care dispun cele două părţi, vor sprijini
stabilirea unor contacte între organiyaţii şi instituţii.
4.      Părţile vor elabora programe anuale de activitate, în vederea
dezvoltării relaţiilor de colaborare. Fiecare parte îşi va desemna reprezentanţi însărcinaţi cu realizarea acestor sarcini.
          În scopul susţinerii financiare a activităţilor derulate în baza programelor menţionate la art.4, părţile vor întreprinde eforturi pentru obţinerea unor resurse financiare externe, în mod deosebit din Fondurile Uniunii Europene.
          În dorinţa de a stabili raporturi de colaborare între locuitorii celor două oraşe, ca bază pentru dezvoltarea încrederii reciproce şi a prieteniei, s-au înfrăţit cele două oraşe cu o îndelungată istorie şi tradiţie.

Acordul s-a încheiat pe o perioada nedeterminata si a intrat în vigoare la data semnarii. Partile pot denunta acest Acord prin notificare scrisa prin notificare scrisa adresata celeilalte parti. 

 

WERNIGERODE-GERMANIA
http://www.wernigerode.de/wrportal 

Înfratirea cu orasul Wernigerode (landul Sachsen-Anhalt, Germania), a fost decisa prin Hotarârea din 25 iulie 2002, a Consiliului local. Acordul de cooperare, constituit ca anexa la amintita Hotarâre, semnat de primarii Dan Bârsu si Ludwig Hoffmann, consfintind principiul interesului comun si al avantajului reciproc, recunoscând importanta conservarii culturii si traditiilor cetatenilor de origine germana din România, în intentia de a sprijinii eforturile României de integrare europeana, convine urmatoarele:

  • Partile vor dezvolta relatii de cooperare în baza principiilor egalitatii si avantajului reciproc;
  • Partile vor sprijini stabilirea unor relatii de colaborare între agenti economici, în scopul asigurarii prosperitatii celor doua localitati, cu respectarea legislatiei statelor lor;
  • În limita resurselor de care dispun, partile vor sprijini stabilirea unor contracte între organizatii si institutii;
  • Partile vor elabora programe anuale de activitate, în vederea dezvoltarii relatiilor de colaborare. Fiecare parte îsi va desemna reprezentanti însarcinati cu realizarea acestei sarcini;
  • În scopul sustinerii financiare a activitatilor derulate în baza programelor mentionate la art. 4, partile vor întreprinde eforturi pentru obtinerea unor resurse financiare externe, în mod deosebit din fondurile Uniunii Europene;
  • Partile convin ca, în principiu, costurile de transport survenite în cadrul vizitelor reciproce sa fie suportate de catre cel care efectueaza deplasarea, iar costurile de sedere sa fie preluate de catre gazda. Având în vedere resursele financiare limitate, partile vor avea obligatia folosirii acestora cât mai eficient cu putinta. Reglementari exceptionale pot fi convenite în cazuri prevazute individual.

Acordul se încheie pe o perioada nedeterminata si intra în vigoare la data semnarii. Partile pot denunta acest Acord prin notificare scrisa prin notificare scrisa adresata celeilalte parti. 
 
  
 
CHATEAU-THIERRY – FRANTA
http://www.ville-chateau-thierry.fr 

În anul 1990 a fost primita pentru prima data de catre municipalitatea franceza, o delegatie româna din orasul Cisnadie formata din: Mihai Gheorghe- primar, Adrian Cristea- secretar, Maria Suciu- translator, Florentina Bendea – ing. textilist.

Initiator al înfratirii celor doua orase a fost Asociatia de prietenie Cisnadie-Chateau-Thierry, constituita ca persoana juridica prin sentinta civila nr. 326, care s-a pronuntat în sedinta publica din 31 ianuarie 1991. Actiunile organizate în colaborare cu organizatia omoloaga din orasul francez, al carei presedinte este doamna Danielle Bouvier, au avut drept scop pregatirea înfratirii dintre cele doua orase.

În urma acestei întâlniri s-a exprimat pentru prima data dorinta comuna ca locuitorii din Cisnadie si Chateau-Thierry sa se întâlneasca si sa se cunoasca.
Între anii 1992-1997 au fost organizate numeroase schimburi de ordin cultural, economic, turistic si sportiv excluzând în totalitate manifestarile cu caracter politic si religios, legându-se astfel relatii bazate pe deplina egalitate si reciprocitate: vizite ale agricultorilor, medicilor, profesorilor si tinerilor din orasul Cisnadie în orasul francez si reciproc.

În anul 1997 s-au semnat actele de înfratire în orasul nostru si în anul 1998 s-au semnat actele de înfratire în orasul francez.
Comitetul director actual al asociatiei este format din: Suciu Maria, presedinte, Codarcea Ioan, vicepresedinte, Poplacean Adrian, vicepresedinte, Perju Ioan, secretar, Sturzu Ioan, consilier juridic, Czenter Eugenia, contabil, casier, Astefane Gheorghe, intendent, Strejnicu Fluor, membru, Sibinovici Elena, membru, Mitea Ilie, membru.
Înfratirea cu orasul Chateau-Thierry din Franta, aprobata prin Hotarârea Consiliului local din 29 octombrie 1998, are la baza Protocolul de prietenie semnat de primarii Adrian-Doru Cristea si Dominique Jourdain, sub egida Federatiei Mondiale a Cetatilor Unite si Oraselor Înfratite: Textul protocolului (semnat la Cisnadie în 15 aprilie 1997) mentioneaza declaratia solemna, în numele cetatenilor oraselor noastre, vointa comuna:

  • de a mentine legaturi permanente între administratiile oraselor noastre,
  • de a întarii schimbarile de ordin cultural, turistic, social si economic în interesul tuturor cetatenilor,
  • de a dezvolta idealurile de pace, de libertate si de respect al drepturilor omului, etc.