Miercuri, 7 IUNIE 2023

• H.C.L. nr. 257 din 21.12.2021 a aprobat procedura de scutire de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale și alte obligații la bugetul local restante la data de 30.11.2021. Persoanele interesate se pot adresa cu cerere online sau depusă la registratura instituției până la data de 30.03.2022. Pentru informații suplimentare apelați numărul de telefon: 0269/561147, interior 133.

  • H.C.L. nr. 257 din 21.12.2021 a aprobatprocedura de scutire de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale și alte obligații la bugetul local restante la data de 30.11.2021. Persoanele interesate se pot adresa cu cerere online sau depusă la registratura instituției până la data de 30.03.2022. Pentru informații suplimentare apelați numărul de telefon: 0269/561147, interior 133.

  • Rugăm ca persoanele care figurează cu restanțe la plata chiriei, să se adreseze Direcției Tehnice din cadrul primăriei, la numărul de telefon 0269/561147, interior 129.