Miercuri, 17 IANUARIE 2018

10. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului teren inscris in CF 105818, nr. cadastral 105818