Marti, 16 IANUARIE 2018

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind înscrierea în CF Cisnădie a reglementării situației tehnico-juridice pentru imobilul din Cisnădie, str. Măgurii nr. 13, identificat în CF 2280 Cisnădie, nr. top 182,183