Duminica, 21 IANUARIE 2018

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a doamnei Eană Carmen