Miercuri, 17 IANUARIE 2018

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind trecerea în domeniul public al orașului Cisnădie a terenurilor identificate prin CF 106337, CF 107899, CF 108687, CF 106335, CF 108683 (parc) alei aferente străzii Liviu Ciulei și CF 108579, având destinația de drum, situate în intravilanul orașului Cisnădie, cartierul Arhitecților