Miercuri, 17 IANUARIE 2018

11. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2017 a doamnei Rebegel Elena