Vineri, 19 IANUARIE 2018

11. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2017 a domnului Davel Vasile