Miercuri, 17 IANUARIE 2018

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind continuarea contractului de închiriere nr. 2835/15.04.2016, în beneficiul domnului Fleschin Toma Gheorghe