Vineri, 19 IANUARIE 2018

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind retragerea dreptului de folosință a terenului situat în Cisnădioara, str. Grădinilor f.n., identificat în CF 103819 Cisnădie, nr. top 2506/23, în suprafață de 250 mp., doamnei Mărginean Ligia