Miercuri, 17 IANUARIE 2018

12. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local si a locurilor pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele majore apte de munca din familiile sau persoanele singure beneficiare de ajutor social, care presteaza aceste activitati, pentru anul 2017