Miercuri, 17 IANUARIE 2018

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a doamnei Vitan Eleonora