Miercuri, 17 IANUARIE 2018

13. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru alipire terenuri, construire locuinte individuale alipite, retele hidroedilitare, bransamente utilitati, dezlipire, beneficiar S.C. EXPERT LAND DEVELOPEMENT SRL