Joi, 18 IANUARIE 2018

13. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind indreptarea erorii materiale din contractul de vanzare cumparare nr. 6715/2006