Miercuri, 17 IANUARIE 2018

13. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea raportului de evaluare a terenului identificat in CF 100843 Cisnadie si aprobarea vanzarii acestuia