Miercuri, 17 IANUARIE 2018

13. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind modificarea planului Urbanistic Zonal pentru construire locuinte P+2+Er(M), spatii comerciale si agrement, retele edilitare, aprobat prin H.C.L. nr. 104/2015, amplasat in Cisnadie, str. Sibiului f.n., beneficiar Hurdubelea Ioan