Vineri, 19 IANUARIE 2018

13.PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind trecerea in domeniul privat al orasului Cisnadie a imobilului ? teren situat in Cisnadioara str. Verzariei, identificat prin CF 100843 Cisnadie