Luni, 22 IANUARIE 2018

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a domnului Constantin Savu