Miercuri, 17 IANUARIE 2018

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind închieierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1299/2007 încheiat de Primăria Cisnădie cu d-na Ibănescu Maria