Marti, 16 IANUARIE 2018

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a domnului Davel Vasile