Miercuri, 17 IANUARIE 2018

15. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru parcelare in vederea construirii de locuinte, imprejmuire si bransamente utilitati, beneficiar Chiriloi Ionut