Marti, 16 IANUARIE 2018

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind închieierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 4971/29.04.2015 încheiat de Primăria Cisnădie cu d-na Văidean Loredana Maria