Vineri, 19 IANUARIE 2018

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei a domnului Vizante Ioan Sorin