Miercuri, 17 IANUARIE 2018

16. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 9716/17.10.2016 incheiat de Primaria Cisnadie cu d-na Vitan Eleonora