Duminica, 21 IANUARIE 2018

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind vânzarea terenului de 337 mp., situat în Cisnădie, str. Piața Nouă f.n., identificat în CF 103245 Cisnădie, proprietatea domeniului privat al orașului Cisnădie, către dl. Dumitru Alexandru Valerian