Duminica, 21 IANUARIE 2018

17. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind aprobarea noilor tarife unitare si incheierea actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodarie oraseneasca din orasul Cisnadie nr. 9844/01.10.2014