Marti, 16 IANUARIE 2018

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la PUZ – construire locuință P+M, branșamente utilități, împrejmuire imobil și dezmembrare teren, beneficiar Bâra Nicolae