Marti, 16 IANUARIE 2018

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la PUZ – construire locuință S+P+M, anexe, împrejmuire și branșamente utilități, beneficiar Scifo Diamantino Jonathan