Miercuri, 17 IANUARIE 2018

20. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea Raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ ? alipire terenuri, construire locuinte individuale si colective, retele hidroedilitare, bransamente utilitati, dezlipire, beneficiar SC EXPERT LAND DEVELOPMENT SRL