Marti, 16 IANUARIE 2018

20. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2017, a doamnei Vitan Eleonora