Duminica, 21 IANUARIE 2018

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la P.U.Z. - construire locuințe, beneficiar SC S.M. ART PROIECT SRL