Sambata, 20 IANUARIE 2018

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la P.U.Z. - construire casă individuală, împrejmuire și branșamente utilități, beneficiar Bîrză Ciprian