Marti, 16 IANUARIE 2018

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire locuințe individuale în Cisnădie, str. Sibiului f.n., beneficiar Giurcă Adrian și proprietarii