Miercuri, 17 IANUARIE 2018

23. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind inscrierea in CF Cisnadie a reglementarii situatiei tehnico ? juridice pentru imobilul din Cisnadie, str. Magurii nr. 57, apartament identificat in CF 4126 Cisnadie, nr. top 278/2, 279/2 si teremn identificat in CF 100104 Cisnadie si concomitent, emiterea unui act aditional la contractul cu nr. 879/1999