Vineri, 19 IANUARIE 2018

23. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea Raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ ? dezmembrare teren, construire locuinte, imprejmuire si bransamente utilitati, beneficiar Manta Gheorghe