Miercuri, 17 IANUARIE 2018

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la P.U.Z. - construire locuință, împrejmuire și branșamente utilități, beneficiar Banciu Felix