Joi, 18 IANUARIE 2018

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la P.U.Z. - construire imobil, împrejmuire și branșamente utilități, beneficiar Bîrlea Maria